Aktuellt

Tips och Idéer i Munga

tipsochideer.se@gmail.com, 070 720 78 80

AKTUELLT

Tillsammans blir vi starka!

SAMTAL med Healing

- Enskilt eller i Grupp


När livet ställer sig på tvären och du blir mer eller mindre tvingad till att göra förändringar och justeringar i ditt liv. Men du vet inte var du ska börja, eller hur det kommer att bli. Ibland måste vi bara släppa kontrollen och lita till livet, men det är viktigt att du har en plan och hjälpmedel med dig som hjälper dig när det kan kännas lite vingligt.


Du är välkommen att boka ett samtal med mig. Jag hjälper dig att se vad du ska börja med, hur du kan göra och om vad du kan stöta på under vägen. Du får också med dig tips på olika hjälpmedel som du kan använda dig av.


Grupp

Om ni är en grupp kvinnor som brukar stötta varandra, så kan ni med fördel boka in hela gruppen. Då kan ni verkligen ha hjälp av varandras framsteg och stötta varandra när det kanske blir bakslag. Känslan att inte vara ensam är så värdefull.


Samtalen hålls på distans.

Videosamtal om du vill

OBS!  Vi har katt!

Så här kan en personlig tavla se ut