Tavlor o Foton

Tips och Idéer i Munga

annbritt@tipsochideer.se, 070 720 78 80

TAVLOR O FOTON

När du väl tar beslutet och går in i det okända. Då händer det som du har väntat på, helt automatiskt kan du tycka. I och med att du gick vidare, så har du också tillåtit flöde. Sedan handlar det om att ha mod och följa flödet vidare

Livets vandring, en ständig förändring, rörelse och utveckling

Dina skuggor bär du alltid med dig.

Att erkänna dem gör dig hel.